Deze website is opgezet rond de uitgave
Genoeg? Genoeg gepraat, te weinig gedaan – april 2024

De centrale vraag hierin is: Maakt Nederland voldoende vaart op weg naar een duurzame samenleving?

Het boek wil een handreiking zijn voor een duurzame toekomst voor iedereen, mens, plant en dier. Denk niet dat dit niet meer kan. Samen kunnen we dat, jong en oud, vrouw en man. Aan de slag dus. Ja, er gebeurt gelukkig al veel, door heel veel mensen. Reden tot blijdschap. Maar… we zullen nog heel wat ‘tandjes en handjes moeten bijzetten’ om de boel niet volledig uit de hand te laten lopen.

Het boek is gepresenteerd tijdens het 1e Duurzaamheidscafé van Hogeschool InHolland op maandag 22 april 2024 in Delft.

Erratum – 13 mei 2024

Werkend aan de data en grafieken voor alle EU27 landen, hebben we geconstateerd dat we voor de berekening van de indicator Gezondheid van Nederland een afwijkende formule hebben gebruikt. Ten onrechte uiteraard. De ‘nog af te leggen weg naar een duurzame samenleving’ is voor deze indicator 20% in plaats van de eerder genoemde 1%.

We hebben deze fout in de online documenten hersteld. Degenen die het boek en/of de samenvatting dan wel de AWA-show al hebben gedownload verzoeken wij om deze verbetering zelf handmatig aan te brengen, dan wel de documenten opnieuw te downloaden.

Veel excuses voor het ongemak.